Veterinarska ambulanta Pazin – Kontrolno tijelo

Veterinarska ambulanta Pazin d.o.o. Kontrolno tijelo, Inspekcijsko tijelo vrste C, akreditirana je od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN ISO 17020 za područje veterinarski pregledi i kontrole.

Ovlašteni veterinari kontrolnog tijela obavljaju sljedeće poslove:

 • Zadaci u poslovima revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse
 • Zadaci u inspekcijskim poslovima:
  • Prikupljanje podataka o rehrambenom lancu
  • Ante mortem pregled
  • Kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti
  • Post mortem pregled
  • Kontrola postupanja sa specificiranim rizičnim materijalima i ostalim nusproizvodima
 • Uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja
 • Uzorkovanje u svrhu monitoringa
 • Certificiranje