Rano otkrivanje graviditeta u krava


draminskiJedna od najvažnijih mjera u kontroli plodnosti je rana dijagnostika graviditeta.Kontinuirana proizvodnja i cilklička spolna aktivnost kod krava traje  tijekom cijele godine i važno je što ranije poslije osjemenjivanja utvrditi graviditeT kako bi  proizvodnja mlijeka ostala u okvirima ekonomske rentabilnosti.

Problematika držanja muznih krava na velikim farmama razlikuje se od one u privatnim, manjim gospodarstvima sa manjim brojem mliječnih krava. I u jednom i drugom slučaju bitno je postići što je moguće idealno vremensko međutelidbeno razdoblje stoga je rano otkrivanje graviditeta ,već 30-tog dana nakon osjemenjivanja prva mjera. Problemi nastaju ukoliko se simptomi gonjenja uoče kasnije , nakon 2 ili 3 ciklusa ( 60 – 90 ) dana ili u potpunosti izostane zbog cista na jajnicima. Zbog toga je značajno što ranije nakon osjemenjivanja pregledati plotkinju u cilju otkrivanja graviditeta ili razloga neplodnosti.

S ciljem otkrivanja sve češće  duge anestrije nakon telenja na našim gospodarstvima, te otkrivanjem ranog graviditeta nakon osjemenjivanja Veterinarska ambulanta Pazin d.o.o. provodi kontrolu plotkinja ultrazvukom, a pregled je uključen u cijenu umjetnog osjemenjivanja. Na taj način, skraćujemo vrijeme od osjemenjivanja do pregleda na steonost na svega 30 dana . Skraćivanjem perioda između osjemenjivanja i pregleda , znatno se utječe i na međutelidbeno razdoblje te zdravstveno stanje reproduktivnih organa  plotkinje naročito u krava visoke mliječnosti gdje se u našim uvjetima držanja i hranidbe krave  osjemenjuju više puta dok ne postanu steone.

 

mikulic_2308_cista_0mikulic_4715_gravidnamikulic_6610_gravidnamikulic_7527_cista_o

 

 

 

 

             cista 25 mm                graviditet  42 dan.             graviditet  35.dan                       cista 26 mm

Ultrazvučni nalazi pri pregledu farme mliječnih krava Romana Mikulić iz Boruta  pokraj Pazina.