Promocija i valorizacija istarskog goveda


boskarin_web

Veterinarska ambulanta Pazin sudjelovala je u realizaciji projekta valorizacije prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja Istarskog goveda sa ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu ( meso istarskog goveda s oznakom kvalitete) .

AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin u suradnji s hrvatskim partnerima ,Istarskom županijom, Savezom uzgajivača istarskog goveda, Gradom Pazinom, Agronomskim fakultetom u Zagrebu, te talijanskim partnerima PROINCARNE – udruženje proizvođača goveđeg mesa autohtonih pasmina regije Emilia-Romagna , Sveučilištem u Padovi te Nacionalnom talijanskom  udrugom  zaštite autohtonih pasmina provodi projekt Pro.V.I.C. – Promocija i valorizacija istarskog goveda financiran u sklopu Jadranskog programa za susjedstvo PHARE 2006. Djelatnici Veterinarske  ambulante Pazin d.o.o. sudjelovali su u projektu , sa provedbom kontroliranog prikupljanja uzoraka krvi istarskog goveda sa više od 20 lokaliteta sa područja  Istarske županije te stručne pripreme uzoraka krvi za provedbu DNA analize , koja će poslužiti pri planski organiziranoj provedbi umjetnog osjemenjivanja.