Prijava brojnog stanja za svinje/ovce/koze


ovce1Svaki posjednik ovaca, koza i svinja mora jedanput godišnje dostaviti podatke o brojnom stanju ovaca, koza i svinja na svome gospodarstvu na obrascu ” Godišnja dojava brojnog stanja na gospodarstvu”. Obrasce posjednici mogu preuzeti iz Registra svinja, ovaca i koza na gospodarstvu koje već posjeduju kod sebe. Potrebno je otrgnuti jedan obrazac,  pravilno ga popuniti traženim podacima i poslati na adresu koja je već otisnuta na obrascu. U obrazac se upisuju podaci o brojnom stanju na dan 01.12. tekuće godine, a broj životinja mora biti razvrstan po kategorijama.

Posjednici obrazac ” Godišnja dojava brojnog stanja ” mogu poslati poštom ili dostaviti u HPA – Pazinu, ili u Veterinarsku ambulantu Pazin d.o.o.

Prijavu brojnog stanja možete obaviti i u Veterinarskoj ambulanti Pazin, i to na način da ispunite obrazac kojeg možete zatražiti od veterinara u ambulanti. Potrebno je da sa sobom ponesete identifikacijsku karticu gospodarstva – ZELENA KARTICA.

ovcesvinja2svinje1