Pregled mesa svinja kod klanja za vlastite potrebe


trihinelaRadi sprečavanja oboljenja ljudi od trihineloze naređuje se obavljanje pregleda mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području Republike Hrvatske.Vlasnici svinja dužni su , meso namijenjeno potrošnji u vlastitom domaćinstvu donijeti na pregled u ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Načela uzimanja, dostave i pregleda mesa

Nametnik se ne nalazi u jednakom broju u svim dijelovima mišića, već ga najviše ima u ošitu. Stoga treba istaknuti da je upravo ošit(mišićna opna koja dijeli trbušnu od grudne šupljine ) najpouzdaniji uzorak koji se pretražuje. Za trihineloskopsku pretragu potrebno je najmanje 20 grama mišićmog dijela ošita.

Uzorke možete donijeti u Laboratorij veterinarske ambulante Pazin d.o.o , Dubravica 5 , tijekom radnog vremena ambulante. U periodu intenzivnijeg klanja svinja za vlastite potrebe ( prosinac, siječanj) laboratorij veterinarske ambulante Pazin zaprima uzorke od 07 – 18 sati , te  nedjeljom od 08 – 13 sati. Cijena pretrage umjetnom digestijom za uzorke ošita kod klanja svinja za vlastite potrebe 46,74 kune po uzorku, a kod pregleda ošita divljih svinja 124,60 kuna.

Više o trihinelozi pročitajte na www.parazitologija.vef.unizg.hr