Cjenik

veterinarska usluga

cijena

veterinarska usluga

cijena

goveda,konji kn psi,mačke kn
pregled i liječenje 120,00 pregled i liječenje pasa 90,00
pregled i liječenje teladi 90,00 pregled i liječenje mačke 80,00
pregled i liječenje ždrebadii 90,00 obrada i liječenje rana, lakše operacije 150,00- 400,00
aplikacija lijeka 50,00 teže operacije ( osteosinteza ) 400,00-900,00
telenje 200,00 kastracija mačka ♂ 120,00
retencija posteljice (rtc) 180,00 kastarcija psa ♂) 200,00
carski rez 800,00 ovariohisterotomija mačke 200,00
repozicija uterusa 240,00 ovariohisterotomija kuja (manje) 300,00
pregled na bređost (ultrazvukom ) 80,00 ovariohisterotomija kuja (veće) 600,00
korekcija papaka 150,00 ultrazvučna dijagnostika 100,00
u.o. krave 1.put 288,00 biokemijska pretraga krvi – 1 parametar 30,00-120,00
u.o. krave 2. put 76,00 imunoprofilaksa pasa 72,00
kastracija pastuha 895,00 imunoprofilaksa mačke 72,00
ultrazvučna dijagnostika graviditeta 80,00 operacija piometre 300,00-600,00
carski rez kuja 700,00
svinje operacija tumora 300,00-600,00
pregled i liječenje 90,00 cijepljenje pasa protiv bjesnoće i deh. 120,00
pregled i liječenje prasadi 50,00 cijepljenje pasa sa mikročipiranjem 200,00
vitaminizacija i ferumizacija prasadi 10,00 koze,ovce
ovariotomija prasadi 120,00 pregled i liječenje 65,00
ovariotomija krmača 150,00 pomoć kod poroda 100,00
kastracija odojka 18,00 carski rez 350,00
kastracija (hernija,kriptorhid) 65,00 parazitarna prev. <20 12,00
kastracija nerasta 350,00 parazitarna prev. >20 10,00
u.o. krmače 1.put 288,00
u.o. krmače 2.put i ..( 1 doza) 76,00

Sve navedene cijene uvećavaju se za 25 % PDV.

Usluge u.o. krava sa elitnim bikom uvećavaju se za razliku cijene sjemena elitnog bika. Izlazak na teren na poziv vlasnika iznosi paušalno po izlasku 60,00 kuna. Paušalni izlazak ne naplaćuje se prilikom osjemenjivanja krava.Pregled na graviditet krava uključen je u cijenu umjetnog osjemenjivanja. Pregled na bređost vršimo ultrazvukom nakon 30-tog dana po osjemenjivanju.

Veterinarske usluge u provedbi mjera iz Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti zaračunavaju se po cjeniku kojeg donosi MPRRR-a Uprave za veterinarstvo.