O nama

dsc000131festa-gol-dol-050dsc00101

 

 

 

 

 

Veterinarska ambulanta Pazin već 60 godina provodi veterinarsku djelatnost na području grada Pazina i općina Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Motovun, Lupoglav i Cerovlje.
U okviru svoje djelatnosti, ambulantno, kućnim posjetima i u gospodarskim objektima obavlja poslove preventive i dijagnostike, liječenje, kirurške, porodiljske i druge zahvate na životinjama.
Kao ovlaštena veterinarska organizacija Veterinarska ambulanta Pazin d.o.o. obavlja poslove javnih ovlasti u veterinarstvu, veterinarsku kontrolu hrane životinjskog podrijetla,
kontrolu hrane za životinje, dezinfekciju, dezinsekciju , deratizaciju te nudi usluge higijenskog servisa.
Naša je misija zadovoljiti suvremenog korisnika naših usluga. To je izraz poslovne prakse, dokazane u dugoj i bogatoj tradiciji Veterinarske ambulante Pazin.
Naš je primarni poslovni cilj zadržati vodeću i što stabilniju poziciju na području našeg djelovanja.