HRN EN ISO/IEC 17020:2005


48883-az1642871Akreditirano inspekcijsko tijelo vrste A

VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN d.o.o. Kontrolno tijelo

Područje akreditacije:

Veterinarski pregledi i kontrole

Temeljem Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (NN 45/09) Veterinarska ambulanta Pazin akreditirala je integrirani sustav upravljanja prema normi ISO 17020:2005. Veterinarska ambulanta Pazin udovoljava posebnim uvjetima za obavljanje službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla te kao kontrolno tijelo obavlja:

  • poslove revizije Dobre proizvođačke prakse i Dobre higijenske prakse- HACCP
  •  zadatke  u inspekcijskim poslovima
  • prikupljanje podataka o prehrambenom lancu
  • ante i post mortem pregled
  • kontrolu  postupanja u skladu s dobrobiti životinja
  • kontrola postupanja sa specifičnim rizičnim materijalima i ostalim nusproizvodima životinjskog podrijetla
  • uzorkovanje u svrhu laboratorijskih ispitivanja
  • uzorkovanje u svrhu monitoringa
  • veterinarski pregled na gospodarstvima