HRN EN ISO 9001:2000


Strateški cilj Veterinarske ambulante Pazin d.o.o. je trajno podizanje kvalitete usluga.Veterinarska ambulanta Pazin ulaže svoje stručne potencijale u cilju stalnog razvoja svojih sposobnosti na području veterinarske medicine. Trajno poboljšavati postojeći sustav upravljanja kvalitetom , a klijenta postaviti u središte svih poslovnih poteza i odluka te na taj način voditi računa o kupčevim interesima.

Tržište pred nas postavlja visoke uvjete u pogledu cijena, kvalitete i brzine izvršenja usluga, a samim tim moramo brzo, stručno i kvalitetno odgovoriti postavljenim zahtjevima.

Dugoročni ciljevi politike kvalitete Veterinarske ambulante Pazin d.o.o. su:

1. Potpuno zadovoljstvo klijenata u smislu zadovoljenja svih zahtjeva

2. Uska suradnja i razvoj s dobavljačima – partnerstvo u ostvarenju zahtjeva klijenata

3. Motiviranje zaposlenika i stalna briga o obrazovanju zaposlenika u cilju poboljšanja kvalitete usluge

4. Pribavljati širok spektar opreme, održavati infrastrukturu i okruženje za kvalitetan rad

5. Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom

6. Doprinos zaštiti čovjekove okoline

Svi zaposlenici su upoznati s politikom i ciljevima kvalitete, oni je prihvaćaju, razumiju i primjenjuju kroz svoje svakodnevne aktivnosti i izvršavanje postavljenih zadaća. Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnjim i budućim klijentima želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetnu uslugu i proizvod.